بسته های اسکای روم حرکت سفید با پنل کاربری

بسته های اسکای روم دارای محدودیت 4 ویدئو همزمان (با احتساب اشتراک دسکتاپ) است. 
مدرس هم جزو نفرات حساب میشود یعنی برای تدریس به یک شاگرد حداقل یک اتاق 2 نفره نیاز است.
در صورتی که تعداد نفرات مورد نیاز شما در بین بسته ها وجود ندارد می توانید از جمع دو بسته استفاده کنید مثلا اگر بسته 30 نفره می خواهید یک بسته 25 نفره و یک بسته 5 نفره بگیرید.
بعد از انتخاب بسته فرم کاربری را باید تکمیل کنید (فقط یک بار) و بعد به صفحه پرداخت هدایت می شوید از طریق پنل کاربری می توانید نامحدود اتاق و کاربر ایجاد کنید.
با خرید یک بسته 10 نفره مثلا می توانید یک اتاق 10 نفره یا 2 اتاق 5 نفره همزمان برگزار کنید.
در بسته های اسکای روم امکان ضبط جلسات وجود ندارد و جهت استفاده از این امکان باید بسته های ضبط دار حرکت سفید را تهیه کنید.

آموزشگاه ها و مراکزی که نیاز به بسته های اختصاصی و نفرات بیشتر دارند با شماره 09123681837 تماس بگیرند. 

یک ماهه 250 نفره

با اعتبار 30 روزه

با ظرفیت 250 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 3500000 تومان

یک ماهه 150 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 150 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 2500000 تومان

یکساله 7 نفره

با اعتبار 365 روزه

با ظرفیت 7 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1529000 تومان

یکساله 30 نفره

با اعتبار 365 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 4968000 تومان

شش ماهه 30 نفره

با اعتبار 186 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 2840000 تومان

سه ماهه 30 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1508000 تومان

یک ماهه 30 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 592000 تومان

دو ماهه 10 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 468000 تومان

دو ماهه 5 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 234000 تومان

دو ماهه 3 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 141000 تومان

سه ماهه 5 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 332000 تومان

یکساله 10 نفره

با اعتبار 365 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1986000 تومان

یک هفته ای - 10 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 100000 تومان

یک ساله 20 نفره

با اعتبار 365 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 3684000 تومان

یک روزه - 20 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 40000 تومان

یک روزه - 15 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 30000 تومان

یک روزه - 10 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 20000 تومان

یک ماهه 7 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 7 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 230000 تومان

سه ماهه 3 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 195000 تومان

شش ماهه 10 نفره

با اعتبار 186 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1135000 تومان

سه ماهه 10 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 603000 تومان

دو ماهه 12 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 12 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 520000 تومان

یک ماهه 80 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 80 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1430000 تومان

یک ماهه 70 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 70 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1270000 تومان

یک ماهه 60 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 60 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1098000 تومان

یک ماهه 45 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 45 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 845000 تومان

یک ماهه 35 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 35 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 676000 تومان

یک ماهه 25 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 25 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 541000 تومان

یک ماهه 20 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 440000 تومان

یک ماهه 15 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 338000 تومان

یک ماهه 10 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 234000 تومان

یک ماهه 5 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 130000 تومان

یک ماهه 3 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 78000 تومان

یک هفته ای 60 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 60 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 470000 تومان

یک هفته ای 40 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 40 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 333000 تومان

یک هفته ای 30 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 266000 تومان

یک هفته ای 15 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 137000 تومان

یک هفته ای 5 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 50000 تومان

یک هفته ای 3 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 30000 تومان

یک روزه 80 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 80 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 160000 تومان

یک روزه 60 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 60 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 120000 تومان

یک روزه 40 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 40 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 80000 تومان

یک روزه 30 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 60000 تومان

یک روزه 5 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 10000 تومان

یک روزه 3 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 6000 تومان