بسته های سرویس آنلاین حرکت سفید با پنل کاربری

تمام بسته های زیر با امکانات کامل و بدون محدودیت در روشن نمودن وبکم ارائه می شود.
مدرس هم جزو نفرات حساب میشود. یعنی برای تدریس به یک شاگرد حداقل یک اتاق 2 نفره نیاز است.
در صورتی که تعداد نفرات مورد نیاز شما در بین بسته ها وجود ندارد می توانید از جمع دو بسته استفاده کنید مثلا اگر بسته 15 نفره می خواهید یک بسته 10 نفره و یک بسته 5 نفره بگیرید.
بعد از انتخاب بسته باید فرم کاربری را تکمیل کنید (فقط یک بار) و بعد به صفحه پرداخت هدایت می شوید. از طریق پنل کاربری می توانید نامحدود اتاق و کاربر ایجاد کنید.
با خرید یک بسته 10 نفره مثلا می توانید یک اتاق 10 نفره یا 2 اتاق 5 نفره همزمان برگزار کنید. برای افزایش مدت زمانی از پنل کاربری خود بسته خریداری شده را تمدید کنید.
ضبط جلسات حداقل به مدت 30 روز می ماند.

توجه: امکان برگزاری کلاس یا وبینارهای با ظرفیت بالای 150 نفر در یک اتاق امکان پذیر نیست.

آموزشگاه ها و مراکزی که نیاز به بسته های اختصاصی و نفرات بیشتر دارند با شماره 09123681837 تماس بگیرند. 

سایر خدمات : اجاره سرور، راه اندازی پنل های اختصاصی آموزشی و Lms بر روی وب سایت شخصی

یک روزه - 30 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 60000 تومان

شش ماهه 20 نفره

با اعتبار 186 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 2184000 تومان

یک هفته ای 5 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 49000 تومان

یک هفته ای - 35 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 35 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 343000 تومان

یک روزه - 150 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 150 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 300000 تومان

یک ماهه 13 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 13 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 286000 تومان

دو ماهه 10 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 468000 تومان

دو ماهه 5 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 234000 تومان

دو ماهه 3 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 140000 تومان

سه ماهه 5 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 332000 تومان

سه ماهه 12 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 12 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 727000 تومان

یک روزه - 6 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 6 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 12000 تومان

یک هفته ای - 30 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 265000 تومان

یک هفته ای - 15 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 137000 تومان

یک روزه - 20 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 40000 تومان

شش ماهه 3 نفره

با اعتبار 186 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 364000 تومان

یک ماهه 15 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 338000 تومان

یک روزه - 35 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 35 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 70000 تومان

سه ماهه 3 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 195000 تومان

یک هفته ای 25 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 25 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 210000 تومان

یک ماهه 25 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 25 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 507000 تومان

شش ماهه 5 نفره

با اعتبار 186 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 532000 تومان

یک ماهه 7 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 7 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 176000 تومان

یک روزه - 15 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 15 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 30000 تومان

یک ماهه 12 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 12 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 270000 تومان

دو ماهه 12 نفره

با اعتبار 62 روزه

با ظرفیت 12 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 520000 تومان

شش ماهه 10 نفره

با اعتبار 186 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1134000 تومان

سه ماهه 10 نفره

با اعتبار 93 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 600000 تومان

یکساله 10 نفره

با اعتبار 365 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1986000 تومان

یک ماهه 150 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 150 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 2450000 تومان

یک ماهه 120 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 120 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1980000 تومان

یک ماهه 100 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 100 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1690000 تومان

یک ماهه 80 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 80 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1430000 تومان

یک ماهه 70 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 70 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 1270000 تومان

یک ماهه 50 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 50 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 897000 تومان

یک ماهه 40 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 40 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 760000 تومان

یک ماهه 30 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 30 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 590000 تومان

یک ماهه 20 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 20 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 440000 تومان

یک ماهه 10 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 234000 تومان

یک ماهه 5 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 5 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 130000 تومان

یک ماهه 3 نفره

با اعتبار 31 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 78000 تومان

یک هفته ای - 100 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 100 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 784000 تومان

یک هفته ای - 50 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 50 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 440000 تومان

یک هفته ای - 10 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 100000 تومان

یک هفته ای - 3 نفره

با اعتبار 7 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 30000 تومان

یک روزه - 100 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 100 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 200000 تومان

یک روزه - 50 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 50 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 100000 تومان

یک روزه - 10 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 10 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 20000 تومان

یک روزه - 3 نفره

با اعتبار 1 روزه

با ظرفیت 3 نفر در مجموع اتاق ها

قیمت : 6000 تومان